(M4) Verkko-opetuksen toteuttaminen

Verkko-opetuksen toteuttaminen (Online Learning in Practice) -moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan verkko-opetusta käytännönläheisesti projektina. Toteutus voi olla Tabulassa (Moodle) tai missä tahansa muussa verkko-oppimisen ympäristössä. Moduuliin osalistuminen edellyttää oman tai tiimin yhteisen verkko-opetuksen kehittämisprojektin olemassaoloa.

Aikataulu
Toteutetaan tilauksesta, ota yhteyttä!

Sisältö muotoutuu osallistujien omien tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta. Tarjoamme projekteihin tukea esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  • Verkkokurssin tekniset ja pedagogiset ratkaisut
  • Verkkokurssin elementit
  • Verkkomateriaalit/-opetusmateriaalit
  • Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
  • Verkkokurssin testaaminen ja laadun arviointi
  • Verkko-opetuksen kehittäminen

Moduulissa kehitetään verkko-opetustoteutusta ja laajennetaan käsitystä verkko-oppimisympäristön teknisistä ratkaisuista. Osallistujan tulee moduulin aikana kehittää toteutuksensa valmiiksi ja mahdollisuuksien mukaan esitellä toteutuksella opittuja hyviä käytäntöjä muille työyhteisön jäsenille. Työskentelyn aikana voi kehittää olemassa olevaa verkkokurssia tai aloittaa kokonaan uuden verkkototeutuksen rakentamisen.

A Verkko-opetuksen pedagogiset ratkaisut

Projektim aikana työskennellään myös verkko-oppien oman toteuksen kehittäminen tähtäimessä. Yhteisiä tapaamisia järjestetään osallistujien toiveiden mukaisesti 2-10, joissa voidaan perehtyä joko teknologisiin tai pedagogisiin näkökulmiin. Suoritus vaatii säännöllistä ja aktiivista osallistumista ja yhteydenpitoa. Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta verkko-opetuksesta, vaan asiantuntijat johdattavat verkko-opetuksen keinoin suunnittelemaan omaa toteutusta.

Vastuuhenkilöt Sanna Sintonen & Jarmo Vihmalaakso
Floworks (verkkokurssiprojektit)

B Living lab -projekti

Osana verkko-opetuksen toteuttaminen moduulia on mahdollista toteuttaa Floworks Living Lab -konseptin mukainen kehittämisprojekti opiskelijoiden kanssa. Tästä syystä projektiin osallistuvan opettajan pitää olla vastuuopettajana opintojaksolla, jonka toteutukseen projekti voidaan integroida oppimismenetelmänä. Tällöin esimerkiksi videoiden tuottaminen on keskeinen osa tutkinto-opiskelijoiden opintojakson suoritusta. Moduulin kautta projektiryhmä saa tuekseen Floworksin asiantuntemuksen, välineitä ja työskentelytilaa. Kunkin livinglab-projektin sisältö ja toteutustavat sovitaan projektikohtaisesti.

“Olemme huomanneet opiskelijoiden videotuotannossa tapahtuvan havainnoivampaa ja syvempää oppimista kuin luokkaopetuksessa” (Tyytyväinen asiakas 2013-2014)

“Opiskelijat osaavat kysyä olennaisempia kysymyksiä opittavasta asiasta kuin aiemmin.” (Asiakas 2014)

Vastuuhenkilö Jussi Hannunen
Floworks Living Lab